Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2018

orety
18:37
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
orety
17:26

Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.

Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  

November 09 2017

orety
12:38
7196 525d 400
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasosna sosna
orety
12:38
Reposted fromFlau Flau viasosna sosna
orety
12:37
Reposted fromgruetze gruetze viacats cats

November 08 2017

orety
11:42
3183 6572 400
It's funny because it's true.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatomash tomash
orety
11:40
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viacats cats

November 03 2017

orety
14:00
7064 ef7b 400
Reposted fromsosna sosna

October 06 2017

13:15
1479 f8a8 400
Reposted fromkittesencula kittesencula viatonietak tonietak

October 03 2017

orety
13:36
2754 ee4c
Czarków
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl

September 13 2017

10:00
7570 dda1 400
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacats cats

August 31 2017

orety
13:50
3161 3bfc 400
Reposted fromkerio kerio viacats cats
orety
08:53
9600 4958 400
What are you cooking?
Reposted fromcats cats

August 29 2017

10:30
orety
06:56
3601 57b0 400
dialogue
Reposted fromcats cats

August 28 2017

orety
06:45
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

August 25 2017

orety
10:27
7003 4c3c 400
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

August 22 2017

orety
12:35
5248 edb5 400
Reposted fromfungi fungi viasecalecornutuum secalecornutuum
orety
12:26
12:25
3885 6fd3 400
Reposted fromjottos jottos viasecalecornutuum secalecornutuum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl